Donateurs & Partners van Schappelijk

De grootste uitdagingen voor Schappelijk zijn het gevuld houden van de winkel en het kunnen blijven aanbieden van een vraaggericht aanbod. Daarom zijn wij op zoek naar een goede samenwerking met partners en steun van particulieren!

Word ook partner van Schappelijk!

Enkele ideeën:

  • Doneer producten, zie gewenste producten;
  • Meld u aan als vrijwilliger;
  • Organiseer met uw bedrijf een sponsoractiviteit of een teamuitje voor de inzameling van producten;
  • Bied ons uw netwerk en/of uw creatieve ideeën voor Schappelijk;
  • Steun ons financieel door een donatie over te maken naar de Stichting Vrienden van Welzijn Scheveningen, rekeningnr. NL36INGB0002510023 o.v.v. Schappelijk. De Stichting Vrienden van Welzijn Scheveningen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit biedt fiscale voordelen, waarover wij u graag nader informeren indien wenselijk.


Donateurs & Partners van Schappelijk:

© 2023 Knijnenburg Producties