ANBI

Stichting Vrienden van Welzijn Scheveningen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dit biedt fiscale voordelen voor donateurs (zie Fiscale voordelen voor meer informatie).

Naam
Stichting Vrienden van Welzijn Scheveningen

Fiscaal nummer
805256325

Kamer van Koophandel nummer
41152283

IBAN nummer
NL36INGB0002510023

Contactgegevens
Keizerstraat 71c, 2584 BC Den Haag, tel. 070-416 20 20, info@welzijnscheveningen.nl

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden
De directeur, Jan van der Werf, is bestuurder.

Beleidsplan
Volgt nog

Beloningsbeleid
NVT

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het verlenen van steun in de ruimste zin des woords aan de stichting: Stichting Welzijn Scheveningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 41157631, en aan activiteiten die het welzijn van jongeren en/of ouderen bevorderen, een en ander voor zover de kosten van deze activiteiten niet door de gemeente ’s-Gravenhage worden bekostigd.

De stichting beoogd niet het maken van winst.

© 2021 Knijnenburg Producties