Blog

Schappelijk, de Sociale Winkel van Scheveningen


Medio 2016 heeft de sociale winkel, Schappelijk, haar deuren geopend. Schappelijk staat voor het bieden van een extra steuntje in de rug voor wie het financieel moeilijk heeft. Wie onvoldoende inkomen heeft om in zijn basisbehoeften te voorzien, kan in Nederland een beroep doen op de Voedselbank. Daar krijgt men (tijdelijke) noodhulp, in de vorm van een wekelijks voedselpakket. Schappelijk biedt een essentiële aanvulling op deze vorm van hulp: een buurtwinkel met een assortiment food- en non-food producten én een sociale ontmoetingsplaats.
De voorraad van de winkel wordt met name bepaald door inzamelingsacties bij supermarkten en giften en donaties. In Schappelijk zijn ook producten te vinden, welke nooit of zelden in het voedselpakket zitten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zuivel, hartig broodbeleg en producten voor de persoonlijke verzorging. Deze (verse) producten worden ingekocht met de middelen die beschikbaar zijn gesteld door donaties van particulieren of bedrijven. Met de komst van Schappelijk is, voor de cliënten van de Voedselbank, de mogelijkheid ontstaan om zelf te kiezen wat men ‘koopt’, met als neveneffect dat men ook leert om verantwoord om te gaan met een budget. Er wordt -waar mogelijk- vraaggericht gewerkt; de cliënten kunnen aangeven waar behoefte aan is en er wordt naar gestreefd om dit ook zo snel mogelijk in de winkel aan te bieden.

Hoe werkt het?

Cliënten van de Voedselbank, Uitdeelpunt Scheveningen, kunnen bij Schappelijk kosteloos een pas met tegoed aanvragen. Met deze pas kunnen zij lang houdbare en non-food producten kopen in de winkel. Iedere maand komt er een nieuw tegoed op de pas.
Er is een enthousiast team van vrijwilligers om de cliënten te helpen bij het winkelen, zij bedienen de kassa en vullen de schappen aan. In de winkel is er ook ruimte voor de klanten om te blijven voor een kop koffie en een gesprek. Dit regelmatige contact heeft als gevolg dat de (hulp)vraag en behoefte van cliënten duidelijker zichtbaar is geworden, er toeleiding naar hulpverlening kan plaatsvinden en er een belangrijke signalering in iemands persoonlijke situatie en welzijn plaatsvindt.Schappelijk is drie keer per week geopend en heeft nu ca. 100 cliënten. Voor 2017 heeft Schappelijk zichzelf als doel gesteld om ook mensen te ondersteunen die nét buiten de Voedselbankcriteria vallen. Mensen die, voor een bepaalde periode, heel goed wat extra steun kunnen gebruiken.
De doelgroep reageert heel enthousiast op het initiatief en voelen zich écht geholpen! “Winkelen in Schappelijk is een uitje, het is hier warm en gezellig en ik kan hier spullen halen die ik anders nooit kon betalen!”, aldus één van de cliënten.

Wat kunt u doen? Word partner van Schappelijk!
De grootste uitdagingen voor Schappelijk zijn het gevuld houden van de winkel en het kunnen blijven aanbieden van een vraaggericht aanbod. Daarom zijn wij op zoek naar een goede samenwerking met partners en steun van particulieren!

  • Doneer (lang)houdbare producten. Wij helpen u graag met een boodschappenlijstje;
  • Meld u aan als vrijwilliger;
  • Organiseer met uw bedrijf een sponsoractiviteit of een teamuitje  voor de inzameling van producten;
  • Bied ons uw netwerk en/of creatieve ideeën voor Schappelijk;
  • Steun ons financieel, door een donatie op NL36INGB0002510023, tnv Schappelijk.
© 2023 Knijnenburg Producties